ترس هایمان را می لیسیم؟


دروغگویی اصول – اصلاح گرایان با محک فوکویی


درد فراموش شدن


نکته هایی از دیکتاتور شیلی


کشور خودکشی


از بنیامین


ما نیز مبتلاییم


از تاریخ معاصر ایران


بحران و ایدئولوژی


ادبیات علیه استبداد


انسان زائد


مشتاقی ومهجوری


افخمی سینمایی و سیمایش


حذفش کنید!


پشمینه پوشی تند خو


از حافظ


از نایینی و طالقانی


زیبایی زندگی و مرگ


همین روزها...


فقر وجودی ما...


مقاومت در برابر استبداد


واژگونی بت ها


نظریه ی ناشرانه نشر ثالث


ایرانی «حاشیه نشین شده»


همین چند روز پیش


خشونت علیه خود


همین چندروز پیش


سانسور در گولاگ


همین چندروز پیش


حکایت ما و دانشگاه آزاد


همین چندروز پیش


نذری های منزلتی


به مناسبت روز جهانی معلم - یادی از محمد بهمن بیگی


انشای اول مهر


زندگی بدون تزویر


نویسنده و جامعه


معرفی یک کتاب: مفاهیم بنیادی نظریه اجتماعی کلاسیک


وقت خوش نوشتن


ترلان - فریبا وفی


از دل - مویه های دیروز


تروریسم و تبعیض


در راستای توزیع سیب زمینی و آرد متبرک میان تنگدستان:


ترجمه کتاب جامعه شناسی بدن


ترجمه جدید از زیمل


...


گذری به بخش سرطان


از برشت


آرنت و نمود من


محبوس تو را از تگ زندان نرهاند.


از تاریخ معاصر


  • تعداد کل صفحات :5  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
آخرین پست ها

ترس هایمان را می لیسیم؟..........سه شنبه نوزدهم شهریورماه سال 1398

دروغگویی اصول – اصلاح گرایان با محک فوکویی..........جمعه بیست و پنجم مردادماه سال 1398

درد فراموش شدن..........چهارشنبه بیست و سوم مردادماه سال 1398

نکته هایی از دیکتاتور شیلی..........پنجشنبه هفدهم مردادماه سال 1398

کشور خودکشی..........دوشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1398

از بنیامین..........چهارشنبه نوزدهم تیرماه سال 1398

ما نیز مبتلاییم..........شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398

از تاریخ معاصر ایران..........سه شنبه دهم اردیبهشتماه سال 1398

بحران و ایدئولوژی..........دوشنبه دوازدهم فروردینماه سال 1398

ادبیات علیه استبداد..........جمعه نهم فروردینماه سال 1398

انسان زائد..........شنبه سیزدهم بهمنماه سال 1397

مشتاقی ومهجوری..........چهارشنبه دهم بهمنماه سال 1397

افخمی سینمایی و سیمایش..........یکشنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1397

حذفش کنید!..........سه شنبه یکم آبانماه سال 1397

پشمینه پوشی تند خو..........یکشنبه بیست و نهم مهرماه سال 1397

از حافظ..........چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1397

از نایینی و طالقانی..........چهارشنبه چهاردهم شهریورماه سال 1397

زیبایی زندگی و مرگ..........پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397

همین روزها.............جمعه پانزدهم تیرماه سال 1397

فقر وجودی ما.............شنبه نهم تیرماه سال 1397

مقاومت در برابر استبداد..........یکشنبه سوم تیرماه سال 1397

واژگونی بت ها..........شنبه دوم تیرماه سال 1397

نظریه ی ناشرانه نشر ثالث..........یکشنبه بیستم خردادماه سال 1397

ایرانی «حاشیه نشین شده» ..........یکشنبه بیستم خردادماه سال 1397

همین چند روز پیش..........دوشنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1397

خشونت علیه خود..........یکشنبه بیستم اسفندماه سال 1396

همین چندروز پیش..........سه شنبه یکم اسفندماه سال 1396

سانسور در گولاگ..........دوشنبه شانزدهم بهمنماه سال 1396

همین چندروز پیش..........دوشنبه نهم بهمنماه سال 1396

حکایت ما و دانشگاه آزاد..........جمعه ششم بهمنماه سال 1396

همه پستها